Fler goda krafter som verkar för boule i Gävle

Det finns många goda krafter i Gävle som anstränger sig mycket för att förutsättningarna att utöva boule i kommunen ska stärkas. Det är en relativt liten kommun, och stad, och det behövs fler som vill utöva sporten om den fortsatt ska kunna spela den viktiga roll som den historiskt sett har gjort. Här sprider vi information om hur man kan spela boule i Gävle och på vilka tider samt platser.

Det finns flera klubbar i Gävle att engagera sig i för den som är intresserad av att utöva boule, exempelvis kan man vända sig till Svenska Bouleförbundet för att hitta ett en klubb att kunna engagera sig i.